Talent Shortage

Genom Talent Shortage tar vi reda på vilka branscher och yrkesområden som har svårast att hitta rätt kompetens.

För allt fler företag ser just kompetensbristen som det största hotet mot tillväxt. Därför tittar vi även på hur svårigheten att hitta rätt talang påverkar ett företags verksamhet.

Talent Shortage ger svaren, varje år tillfrågas 40 000 arbetsgivare i 42 länder vilka talanger de har svårast att hitta och hur kompetensbristen påverkar deras verksamhet? Vi ställer också frågan hur man väljer att agera för att komma tillrätta med kompetensgapet.

Med en global kartläggning kan vi mäta lokala förändringar men också globala trender på arbetsmarknaden. Men vi ser tydligt att kampen om talangerna är global, en efterfrågad talang är det oavsett var i världen han eller hon befinner sig.