Rapporter och insikter

Vi gör regelbundet både nationella och internationella undersökningar om konjunkturläget i världen och om svenskarnas syn på arbetslivet.

Manpower Arbetsmarknadsbarometer, som är unik i sitt slag då resultatet baseras på utsikterna inför det kommande kvartalet, berättar för oss om det aktuella konjunkturläget i Sverige och världen, och genom Manpower Work Life tar vi tillsammans med Sveriges största arbetslivspanel reda på de senaste trenderna i arbetslivet.