Att tänka på under intervjun

Nu har du din möjlighet att presentera dig själv på bästa sätt

  • Hälsa på alla som är i rummet med ett fast handslag och tänk på att ha ögonkontakt med samtliga under hela intervjun.
  • Visa dig intresserad och engagerad genom att nicka förstående, ha ögonkontakt med den som pratar och ställa relevanta motfrågor. Sitt inte med armarna i kors under intervjun. Om du tycker det är jobbigt och inte vet vad du ska göra av dina händer kan du anteckna på ett papper.
  • Var dig själv och var ärlig. Försköna inte dina positiva sidor utan lyft fram det som du faktiskt är bra på.
  • Lyssna ordentligt på frågorna och försök att hålla ditt svar till ämnet och utan att fastna på onödiga detaljer. Förhoppningsvis är du väl förberedd och vet vad du vill svara, men tänk på att försöka prata så naturligt som möjligt så att det inte låter som att du rabblar en inövad ramsa. Om du behöver fundera på hur du ska svara på en fråga så gör det.
  • Ställ de frågor som du förberett och våga fråga om det är något du inte förstår under intervjun eller som du vill veta mer om. 
  • Fråga gärna vad företaget ser som viktigt i denna tjänst och lyft fram egna exempel som styrker att du har den erfarenheten eller kunskapen som efterfrågas.
  • Prata inte negativt om tidigare chefer eller arbetsplatser.
  • Allt måste inte avhandlas i första mötet, lön och villkor kan du spara till ett senare tillfälle.
  • Våga avsluta intervjun med att fråga om nästa steg i processen och hur dina chanser ser ut.